Máy móc

Thiết bị

     Công ty Atarih Precision (Việt Nam) không ngừng nâng cấp, bổ sung, đa dạng hóa các loại máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho sản xuất, nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về số lượng cũng như chất lượng sản phẩm.

Máy rẽ liệu

Máy dập dạng tấm

Máy dập tốc độ cao

Máy chia tấm

Máy dập trọng tải lớn

Máy cắt

Máy dán hợp

Máy dập tốc độc cao